Trivsel och ordning

Musik, Radio och TV

Låt din musik, radio och TV vara underhållning för dig och inte dina grannar. Mellan klockan 22.00 och 08.00 får du inte spela alltför högt. Ska du ha fest kan det vara bra att informera dina grannar om det i god tid. Gör ett trevligt besök eller sätt upp en lapp. Glöm heller inte att det är du som hyresgäst som ansvarar för dina gästers uppträdande. Om festen blir högljudd och störningsjour tillkallas kan du bli betalningsskyldig.

Tvättstuga

Nyttja ej tvättstugan utan att boka tid och boka endast en tid åt gången. Önskad tvättid bokas med märkt tvätt plugg. Tvätt plugg skall sitta kvar i bokningstavlan till dess ni har tvättat färdigt.
Avsluta ert tvättpass i tid så att nästa hyresgäst kan komma in, ta bort er tvätt plugg när ni tvättat färdigt. Ni ansvara själva för städning i tvättstugan efter avslutat pass, följ uppsatta anvisningar. Vi gör grovstädning 3-4ggr/år.

Sophantering

Nästan alla fastigheter har källsortering. I de fastigheter det finns ber vi dig sortera ditt avfall då det finns upp markerat vilket avfall du får slänga var. Du håller då nere sopmängden och bidrar till en bättre miljö. Det avfall som inte sorteras, så kallade hushållssopor, går till deponi eller förbränning. Gröna påsen finns att hämta i soprum eller i källaren.

I de fastigheter som saknar källsortering bör du ändå sortera ditt avfall. Det kan även finns material som vi inte kan återvinna eller farligt avfall. Dessa sopor bör du lämna på allmänna återvinningsstationer eller återvinningscentraler. Skrymmande grovsopor, såsom möbler etc lämnar du själv till kommunens återvinningscentral. Vi ber dig även använda plastkassar eller avfallspåsar när du slänger dina sopor. För allas trivsel får ingen ställa soppåsar utanför ytterdörren, inte ens för en kortare stund. Var noga med att knyta ihop påsen innan du slänger den. Det underlättar både för renhållningsarbetarna och fastighetsskötarna.

Är du osäker på vilka rutiner som gäller för sophantering och återvinning, se Uddevalla energis hemsida uddevallaenergi.se

Brandsäkerhet

Bagges Fastighetsservice tillhandahåller brandvarnare, saknar du brandvarnare går det bra att hämta på vårt kontor. Du ansvarar själv för att testa den och byta batterier.

Rökning

Rökning är ej tillåten i lägenheten. Det är inte heller tillåtet att röka i allmänna utrymmen som tillhör fastigheten såsom hissar, tvättstugor, källare, trapphus och balkong. Visa hänsyn gentemot dina grannar och djur genom att inte slänga fimpar på marken. Efter ny lagstiftning ser vi helst att man röker på anvisad plats

Allmän säkerhet

Många lägenheter har ett tillhörande förråd på vinden eller i källaren. Använd gärna plastlådor med förslutna lock, så slipper du lägga saker direkt på golvet och riskera fuktskador. Förvara inte värdesaker i ditt förråd och håll det låst även om du inte använder det. Var uppmärksam på att lås och dörrar fungerar i källaren för att undvika objudna gäster. Är något trasigt, kontakta oss omgående så att vi kan åtgärda felet.

Skadedjur

Har du fått problem med ohyra i din lägenhet kontakta kontoret. Enligt hyreslagen är du skyldig att anmäla till hyresvärden om du upptäcker ohyra i din lägenhet.
Ett tidigt upptäckande underlättar saneringen. Vill du läsa mer om skadedjur gå in på anticimex.com