Inflyttning

Innan inflyttning behöver du

» Teckna El-abonnemang
» Teckna Hemförsäkring
» Teckna Bredband
» Boka tid för gemensam städbesiktning med föregående hyresgäst

Inträffar inflyttningsdatumet på en helgdag gäller nästkommande vardag kl. 12:00 som tillträdesdag. Eller enl. överenskommelse med nuv. hyresgäst.

Hyresinbetalning

Hyran skickas ut som du väljer eller finns att se på hyresgästportalen, Hyran skickas ut 4ggr/år du får 3 hyresavier åt gången. Hyran betalas i förskott senast den sista vardagen i månaden. Om hyran inte betalas i tid får du en påminnelse med en extra avgift om 50kr därefter om hyran inte skulle betalas går ärendet vidare till inkasso.

Hur du betalar hyra

Du kan betala hyran på 3 sätt

Autogiro
ladda ner eller hämtas på vårt kontor

Epost
mejla oss

Pappersfaktura

På tillträdesdagen

» Gå igenom städbesiktningen gemensamt med tidigare hyresgäst
» Boka tid för nyckelkvittering samt besiktningspåskrift på vårt kontor
» Medtag giltig legitimation samt påskriven städbesiktning.

Tillträde på helgdag

Vid tillträde på helgdag eller kväll får endast en nyckel lämnas ut detta för att vi skall få påskriven kvittens på vårt kontor.