Felanmälan

Om något går sönder eller inte fungerar som det ska i din lägenhet, i tvättstugan eller i andra gemensamma utrymmen vill vi att du kontaktar oss så att vi kan åtgärda felet.

Du kan antingen logga in på vår hyresgästprotal  eller kontakta oss på telefon 0522-160 33. Telefontid mellan 13:00-16:00 övrig tid kan ni göra felanmälan via er sida på hyresgästportalen.

Med akuta problem menas fel som inte kan vänta tills nästkommande dag, enbart fel som utgör fara för fastighet eller persson, vid vattenläkage eller översvämning kontakta i första hand brandkår.

Vid akuta problem i lägenheten eller området efter kontorstid ring 0522-160 30 eller 112 vid fara för persson eller fastighet.