Skärpt eldningsförbud i Uddevalla kommun

Från och med klockan 15.00 fredagen den 9 juni råder skärpt eldningsförbud. Det innebär att det inte är tillåtet att elda med öppen låga på någon plats i Uddevalla kommun.

Uddevalla kommun har sedan fredagen den 26 maj infört eldningsförbud i hela kommunen. Eftersom det fortsatt är mycket torrt i skog och mark samtidigt som vinden tilltar, så införs skärpt eldningsförbud från och med klockan 15.00 fredagen den 9 juni.

Vad innebär skärpt eldningsförbud?

Skärpt eldningsförbud innebär att det inte är tillåtet att elda med öppen låga på någon plats i Uddevalla kommun. Detta inkluderar fast anordnade platser för eldning och grillning.

Undantaget är användning av gasol och friluftskök samt eldning på egen trädgårdstomt om detta kan genomföras på ett betryggande sätt.

Varför skärps eldningsförbudet?

Uddevalla kommun vill begränsa riskerna för stora skador på natur och egendom. Beslutet baserar sig på gällande brandriskprognos samt samverkan med räddningschef i beredskap (RCB) och Norra Älvsborgs räddningstjänstförbund (NÄRF.) Det skärpta eldningsförbudet gäller tillsvidare.

https://www.uddevalla.se/kommun-och-politik/nyheter/nyhetsarkiv/2023-06-09-skarpt-eldningsforbud-i-uddevalla-kommun.html

Har du frågor eller funderingar? Oavsett vad din fråga gäller är du varmt välkommen att