Våra Fastigheter

Uddevalla

1rok:38st

2rok:120st

3rok:48st

4rok:24st

5rok:3st

6rok:1st

Totalt:234st

 

lysekil

1rok:14st

2rok:15st

3rok:27st

4rok:8st

5rok:9st

Totalt:74st

Adress:Nordanvindsvägen 1-11

Antal lägenheter:141

Hiss:Nej

Balkong:Ja på nästan alla

Tv/Bredband:Telia Fiber

Parkering:Finns

Adress:Kungsg 10

Antal lägenheter:22

Hiss:Ja

Balkong:Ja

Tv/Bredband:Com Hem

Parkering:Ja

Adress:Lagerbergsg 16,Trädgårdsg 7,Kålgårdsbergsg 14A,B

Antal lägenheter:37

Hiss:Ja 

Balkong:Nej

Tv/Bredband:ComHem

Parkering:Finns 

Adress:Korsg 5,A Kungsg 34

Antal lägenheter:23

Hiss:Ja

 

Balkong:Ja nästan alla

Tv/Bredband:ComHem

Parkering:Finns

 

Adress:Kålgårdsbergsg 12,10 Kilbäcksg 21

Antal lägenheter:13st

Hiss:Nej

Balkong:På vissa

Tv/Bredband:UA Energi

Parkering:Nej

Adress:Kungsgatan 12,A,B

Antal lägenheter:11

Hiss:Ja på A

 

Balkong:Ja på A

Tv/Bredband:ComHem

Parkering:Finns

 

Adress:Fjällvägen 41

Antal lägenheter:8

Hiss:Nej

Balkong:Ja vissa

Tv/Bredband:Antenn

Parkering:Ja

Adress:Kungsg 14,B,C,D,E

Antal lägenheter:10

Hiss:Nej

 

Balkong:Ja

Tv/Bredband:Com Hem

Parkering:Finns

 

Adress:Kungsgatan 26

Antal lägenheter:9

Hiss:Nej

Balkong:Ja på vissa

Tv/Bredband:Antenn

Parkering:Ja

Adress:Kungsg 19

Antal lägenheter:4

Hiss:Ja

 

Balkong:Ja

Tv/Bredband:ComHem

Parkering:Finns

 

Adress:Södra Hamng 14

Antal lägenheter:8

Hiss:Nej

Balkong:Ja 

Tv/Bredband:Antenn

Parkering:ja

Adress:Kungsgatan 33A,B,C,D

Antal lägenheter:4

Hiss:Nej

 

Balkong:Egen uteplats

Tv/Bredband:ComHem

Parkering:FInns

 

Adress:Valhallav 59,61A,B

Antal lägenheter:17

Hiss:Nej

Balkong:Ja

Tv/Bredband:Ua energi

Parkering: