Ny lekplats instaleras vecka 44 Nordanvindsvägen

Lekplatsen förses med ny rutschkana och klätterdel, nya bänkar,snurra,fjädergunga