Hyresgästportal

Om något går sönder eller inte fungerar som det ska i din lägenhet, i tvättstugan eller i andra gemensamma utrymmen vill vi att du kontaktar oss så att vi kan åtgärda felet.

Du kan antingen logga in på vår hyresgästprotal  eller kontakta oss på telefon 0522-160 33. Telefontid mellan 08:00-12:00

Med akuta problem menas fel som inte kan vänta tills nästkommande dag, enbart fel som utgör fara för fastighet eller persson, vid vattenläkage eller översvämning kontakta i första hand brandkår.

Vid akuta problem i lägenheten eller området efter kontorstid vänligen ring 0522-160 30 eller 112 vid fara för persson eller fastighet