Coronavirus

Med anledning av det pågående coronavirus vidtar vi åtgärder för att skydda både våra hyresgäster och vår personal

Vi tar bara emot bokade besök, uppvisar du symptom avboka mötet

Använd sunt förnuft vid felanmälningar då vi inte vill riskera att varken bli smittade eller föra smittan vidare då vi har många äldre hyresgäster. Uppge ifall ni är sjuka