Alexander Bagge

Fiber

Fjällvägen 41 har nu fått fiber installerat till alla lägenheter du beställer ditt bredband och Tv på https://zitius.com/ inom kort kommer det även att instaleras på S hamngatan 14

Nya hyresgäster

Vi har under 2020 fått in ett antal nya hyresgäster på lokalsidan vi är mycket glada över detta tänkte därför hälsa alla välkommen Nisse Klipparn Kungsgatan 12 Nyans Kungsgtan 34 Majsans Eko Kungsgtan 19 Lena Jonsson som bedriver loppis på Kungsgatan 14 Uddevalla Salong Munken Kålgårdbergsgatan 14 Mamma Suschi Kilbäcksgatan 21

Nyanläggning parkering skogslyckan

Uder oktober månad from 2020-09-28 kommer vi att påbörja nyanläggning av asfalt på Nordanvindsvägen 1-3, p-platsen. Det kommer även målas nya linjer och justeras i marken. Arbetet beräknas pågå ca 3 veckor vi kommer att lappa berörda i brevlådan. Tillfällig parkering kommer att bli på Nybyggets p-plats.

Avtal med securitas

Vi har den 31, Augusti 2020 ingått avtal om störningsjour från securitas, detta för att ytterligare öka tryggheten i ert boende ni kan nå dem på 010- 470 51 05. Utryckning kostar 4000:- per gång och kommer att debiteras den störande hyresgästen. Men tipps vid störning är att alltid tala med er granne först skulle …

Avtal med securitas Läs mer »